Seminarium 2019

Zgodnie z naszą wieloletnią tradycją w dniach 18-19 czerwca 2019 Chemetall Polska zorganizował w Hotelu Warszawianka w Jachrance seminarium poświęcone chemicznej obróbce powierzchni. Tegoroczne zgromadziło 139 osób z 74 firm z całej Polski, które reprezentowały różne gałęzie przemysłu.

W tym roku w innowacyjnej formie poruszono problematykę nowoczesnych technologii cienkopowłokowych w przygotowaniu powierzchni oraz ochronę środowiska w procesach chemicznej obróbki powierzchni. Prezentacje i wykłady częściowo zastąpiono debatami merytorycznymi, które podzielono na kilka sekcji poświęconych różnej tematyce. Tematy zostały poszerzone także o wykłady firm współorganizujących, specjalizujących się w dostawach farb ciekłych i proszkowych oraz urządzeń do ich aplikacji.

Pierwszego dnia odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy dotyczył nowoczesnych technologii cienkopowłokowych w przygotowaniu powierzchni. Druga debata poświęcona była kosztom w procesach lakierniczych.
Następnego dnia, oprócz panelu dyskusyjnego na tematy oszczędności energetycznych w procesie lakierowania proszkowego, przygotowano kilka wystąpień związanych z chemiczną obróbką powierzchni oraz zagadnieniami dotyczącymi przemysłowego lakierowania.

Nasze seminaria to nie tylko miejsce zdobywania informacji dotyczących nowych produktów i technologii w branżach chemicznej i lakierniczej, ale także forum wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy specjalistami.

Mamy nadzieję, że przekazane informacje spotkały się z Państwa zainteresowaniem i będą mogły być wykorzystane przez Państwa na liniach produkcyjnych, przyczyniając się w ten sposób do poprawy jakości wyrobów i zwiększenia ich konkurencyjności na rynku.

 

seminarium-15
seminarium-14
seminarium-13
seminarium-12
seminarium-11
seminarium-10
seminarium-09
seminarium-08
seminarium-07
seminarium-05
seminarium-06
seminarium 03
seminarium 04
seminarium 01
seminarium 41
seminarium 39
seminarium 40
seminarium 37
seminarium 38
seminarium 36
seminarium 35
seminarium 34
seminarium 33
seminarium 31
seminarium 32
seminarium 30
seminarium 29
seminarium 28
seminarium 27
seminarium 26
seminarium 25
seminarium 24
seminarium 23
seminarium 22
seminarium 21
seminarium 20
seminarium 19
seminarium 18
seminarium 17
seminarium 16
seminarium-2023-4
seminarium-2023-5